Atletika Tábor

08.05.2012

Předseda atletického oddílu TJ Tábor David Bor se rozhodl změnit přístup k regeneraci svých svěřenců.

Vztah trenér – závodník obohatil o třetí osobu, kterou je oddílová fyzioterapeutka Petra Zvolánková. Oba prošli školením metody MFK u Martiny Končalové.

„Máme za sebou s Petrou zhruba dva roky spolupráce s metodou MFK. Považuji ji za jednu z cest, jak se společně se svými svěřenci dostat k cíli. Bez aktivního zapojení fyzioterapie to rozhodně bude cesta trnitější a s větší pravděpodobností zdravotních komplikací,“ vysvětluje Bor své rozhodnutí pustit do tradičního spojení trenér – závodník ještě jeden článek ve formě preventivní rehabilitace.

V TJ Tábor byl kladen důraz na regeneraci i dříve, ale její míra byla závislá na ekonomice oddílu a přístupu závodníků. „Při rozpadu bývalého systému TSM, kdy došlo i k přerušení základní regenerace, na sebe nedala zranění aktivních závodníků dlouho čekat. Již tenkrát bylo jasné, že bez regenerace a rehabilitace se nedá výkonnostní a vrcholový sport dělat,“ vysvětluje Bor.

 V TJ Tábor zajišťovali regeneraci hromadně, využívali především regenerační centrum na plaveckém stadionu – vířivku, saunu, páru a bazén. Díky grantu pořídili také elektroléčbu s ultrazvukem, kterou mohou s sebou vozit na soustředění a závody. V posledních dvou letech však strategii obohatili.

Do práce oddílu více zapojili fyzioterapeuty, kteří se rekrutovali z bývalých aktivních závodníků a nějakou dobu působili i jako trenéři. „To beru jako velkou devizu. Dokáží se lépe vcítit do role závodníka, ale i trenéra,“ říká Bor. V současné době využívá fyzioterapeuta přibližně 20 závodníků z atletického oddílu ve věku od 14ti let. Služby fyzioterapeuta hradí ze dvou třetin oddíl, z jedné třetiny závodník. „Podle mě je tento způsob správný a ukazuje se, že si pak svého zdraví i závodníci více cení, když se na péči o něj finančně podílejí,“ vysvětluje předseda oddílu.

Fyzioterapeut-trenér-závodník

A jak konkrétně funguje spolupráce mezi fyzioterapeutem, trenérem a závodníkem právě v Táboře? „Řeší-li regeneraci závodník bez vědomí trenéra nebo zastupuje-li v této věci trenér závodníka, nikdy to nebude mít takový efekt, jako když se na tom podílejí všichni společně,“ mluví z vlastní zkušenosti David Bor.

V případě nálezu informuje fyzioterapeut trenéra a společně se snaží najít řešení, jak situaci vyřešit, například úpravou tréninkového plánu nebo vyšší četností terapií. Při tvorbě tréninkových plánů se snaží udělat maximum pro to, aby se podařilo eliminovat možnost zranění. MFK pomáhá zaměřit se na svalové skupiny, které jsou v diagnostice opakovaně ukazovány „v chybě“, ve spolupráci s fyzioterapeutem a závodníkem se pak pokoušejí tyto chyby odstranit. Ne vždy je to ale rychlá a jednoduchá záležitost.

V posledních fázích přípravy na hlavní závody sezony využívají MFK i k úpravě tréninkového plánu podle aktuálního stavu závodníka, aby byl trénink tzv. šitý na míru. Přímo před tréninkem se provede fyzioterapeutický svalový test a na základě jeho výsledku je zřejmé, zda je závodník na plánovaný trénink připraven. „Je pravdou, že mnozí závodníci vyhledávají fyzioterapeuta až v okamžiku, kdy je něco bolí nebo dojde ke zranění. My jsme zvolili jiný přístup a snažíme se zraněním aktivně předcházet prevencí. Stejně jako jinde, se i u nás zranění vyskytují. U těch, kteří začali s preventivní fyzioterapií, ale počet zranění klesl,“  pochvaluje si Bor.

Táborští atleti pochopili, že k tomu, aby mohli prodat to, co natrénovali, musejí se systematicky starat o zdraví a naučit se poslouchat své tělo. „Rozhodně nikoho do fyzioterapie nenutíme, finální rozhodnutí je na každém závodníkovi,“ upřesňuje Bor a dodává: „těší mne, že ti závodníci, kteří se s metodou seznámili, se rozhodli ji do přípravy zařadit.“

Využití fyzioterapie z pohledu ročního tréninkového cyklu.

V přechodném období se snažíme pomocí fyzioterapie doléčit po sezóně zdravotní obtíže a zajistit tak zahájení přípravy na novou sezónu s co nejlepším zdravotním stavem. Obecně pro každého závodníka volíme přibližně dvě až tři terapie během čtrnácti dnů, při kterých se stanoví základní historie jejich problémů a představa o svěřenci.

V přípravném – kondičním období se pozornost zaměřuje na problémové partie s cílem omezit možnost zranění. Jako regeneraci po objemové přípravě preferujeme neurolymfatickou terapii. Po několika vyšetřeních se již využívá historie v diagnózách a hledají se problémové oblasti, které by při opomíjení mohly být v dalším zatěžování příčinou zdravotních problémů. Snahou je absolvovat u vybraných svěřenců dvě terapie měsíčně. V případě zdravotních problémů se počet terapií zvyšuje až na tři terapie týdně.

V závodním období dochází k úpravě tréninkového zatížení podle aktuálního zdravotního stavu před závody a na základě vyšetření MFK i k vyladění formy a připravenosti na podání závodního výkonu. V případě top závodníků (z kapacitních důvodů) se využívá zejména terapie trigger point a tender point a v den závodu i jako bonbónek masáž svalů. A při nejdůležitějších závodech i v průběhu vlastní soutěže – mezi rozběhy a finálem či mezi jednotlivými disciplínami víceboje. Masáž svalů se aplikuje i v případě léčby drobných obtíží jako nástavba na předchozí terapii.

David Bor, předseda atletického oddílu TJ Tábor

Petra Zvolánková, oddílová fyzioterapeutka

 

Slovníček pojmů

Neurolymfatická terapie – druh reflexní terapie. Fyzioterapeut působí „z dálky“ na konkrétní sval, který je „v chybě“. Pracuje se s komplexem bodů, které ovlivňují konkrétní svaly. Tyto body jsou snadno dosažitelné, hmatatelné a dobře reagují na léčbu.

Trigger point – pokud je sval dlouho zatěžován, vzniká v jeho středu tzv. trigger point. Působíme na něj rukou, bodově nebo suchou jehlou či ultrazvukem (procedury „ostřejšího rázu). Trigger pointy se ovlivňují až poté, co je na těle méně chyb. V případě, že ovlivníme trigger pointy, působíme zároveň i na svaly vzdálenější, které jsou s nimi v řetězci. Fyzioterapeut ovlivňuje vlastně více svalů najednou.

Tender point – body blíže k úponům svalů. Ovlivňujeme je tehdy, pokud potřebujeme působit na určitý sval izolovaně. Sval, který není v řetězci.

Trigger a tender pointy používáme v závodním období. Jde o několik málo postižených svalů, neboť ostatní méně problematické pasáže již byly vyřešeny v průběhu dlouhodobé terapie v přípravném a přechodném tréninkovém období.