Regenerace dává životu sílu...

„To je síla, cítím se jako znovuzrozenej!“ To si po regeneraci rád říkám. Uvědomuju si, že slovo regenerace je hodně silné slovo. Vnímám ho ve spojení s vodou, teplem, dotykem, vůní, tichem a rytmem. Připomíná mi moment znovuzrození se. Život je hra, a tak i se slovem Regenerace se dá hrát. První písmeno je R. Co mi o sobě eR říkáš? Já jsem eR a jsem značka originality,  původnosti, svéráznosti, osobitosti. A ty, první slabiko Re, říkáš si o zpětnou odpověď?  Máš to v Genu, už to vidím. Gen je základní jednotka informace. A já vím, že je to určitá část, která může podmiňovat vytvoření jednoho konkrétního znaku, chcete-li vlohy, podle níž se vytváří podoba organismu. Gen je totiž schopen utvářet svoje vlastní přesné kopie, které se přenáší do dalších generací. Jedna Generace Y se chápe jako následovník generace X. Všichni ten či onen gen nosíme. Žijeme ho po svém. Regenerace přináší sílu znovuzrození. Každý žijeme příběh svérázného artisty. Hrajeme si se svou osobitou tělesnou i duševní rovnou váhou.

MFK Regenerace jako síla lidskosti

Celá letošní konference se točí okolo tématu regenerace, co si ale pod tímto slovem vůbec představit? Se slovem regenerace se setkáváme všude kolem nás, nejčastěji ve spojení s řadou procedur či přípravků různého druhu, které zdůrazňují své regenerační účinky. V prostředí sportu se potom regenerace většinou soustřeďuje na prostý odpočinek či využití procedur fyzikální terapie, jako jsou vířivky, saunování, masáže atp. Co se ale v tomto pojetí často ztrácí, je samotný člověk a jeho individuální potřeby – člověk zraněný, člověk bolavý, člověk unavený, jehož tělo i duše potřebují regenerovat, neboli re-generovat – znovu se zrodit – a forma a zaměření této regenerace musí být zcela jedinečné pro každého člověka a každou situaci.

Příběh Adama nám přibližuje potřebu regenerace z pohledu vrcholového sportovce, který je nejzranitelnější a potřebuje největší péči právě v průběhu závodu, kdy podává maximální výkony. Je paradoxem, že právě v tomto období bývá regenerace nejvíce opomíjena. Adam a jeho zkušenost dokazují, že tělo jako celek a jeho jednotlivé struktury reagují v různé míře na aktuální zatížení a dle míry této zátěže potřebují průběžnou a cílenou péči, a tedy i možnost regenerovat mezi jednotlivými výkony. MFK regenerace, narozdíl od obecně rozšířených prostředků regenerace, které jsou ve sportu využívány, zahrnuje kromě složky „terapeutické“ také část diagnostickou. MFK regenerace tedy systematicky sleduje změny na těle a v těle a je schopná poskytnout zpětnou vazbu pro porovnání stavu před výkonem a po něm. Umožňuje tak stanovení priorit pro aktuální péči, protože, jak také zdůrazňuje Adam ve videu, nelze tělu poskytnout účinnou regeneraci, pokud nevíme, které svaly a struktury ji nejvíce potřebují. Jaká tedy je MFK regenerace? Je cílená, je systematická, je bezprostřední, je efektivní, je tvárná, je tvořivá, je motivující, je bezpečná... je zkrátka lidská.

Adam Sebastian - O regeneraci

Český vrcholový sportovec, desetibojař Adam Sebastian Helcelet hovoří o svých zkušenostech s regenerací metodou MFK v průběhu závodění.

Gabriel Izsof - O regeneraci

Handicapovaný plavec Gabriel Izsof hovoří o významu a přínosu regenerace pro sportovce.

Adam Sebastian

Film Adam Sebastian vypráví o dlouhé a náročné cestě vrcholového sportovce z domku u lesa až na olympijský stadion. Je příběhem Adama, který je nejen úspěšným atletem a desetibojařem, ale také „normálním“ a svým způsobem zranitelným klukem z vesnice, který miluje přírodu a klid.

Sportovci bývají vnímáni jako ztělesnění síly, odhodlání a neporazitelnosti, často však bývá opomíjena jejich druhá tvář, ta lidská a „obyčejná“, která se skrývá za silnou muskulaturou a bojovným výrazem. Film, který je příběhem jednoho výjimečného kluka, zároveň vypráví příběh mnoha sportovců, kteří stejně tak jako Adam na cestě za velkými cíli často podávají výkony na hranici svých sil na úkor svého zdraví.

Adam Sebastian je silný a inspirativní příběh o jednom životě, cílech a snech, ale také o tělesné a duševní rovnováze, které jsou nezbytným předpokladem k jejich dosažení.

Gabriel Izsof

Film představuje příběh handicapovaného plavce Gabriela, do jehož životních plánů náhle zasáhla nemoc, jejímž následkem musel v patnácti letech podstoupit amputaci nohy. S tím, že se musí s pravou nohou rozloučit kvůli postupující rakovině, se však Gabriel smířil a dokázal v nastalé situaci hledat nové možnosti. Po operaci se soustřědil na budoucnost a získal ve svých očích naději na lepší život. Začal plánovat, co všechno ho ještě čeká a co by rád v životě vyzkoušel.

A takto se v rámci rekonvalescence dostal právě k plavání, které se postupně stalo jeho životní vášní. Přestože neznal plaveckou techniku a musel se vše učit zcela od začátku, dnes plave na vrcholové úrovni a stal se z něj doslova „vodní živel“. Často ale překonává své síly a možnosti, přestože ví, že to jeho tělu neprospěje. Právě rozklepané a unavené tělo ho přivedlo do MFK Centra, kde se učil se svým tělem lépe pracovat a odhadovat, na co stačí.

Gabriel je inspirativní příběh o síle optimismu a odhodlanosti žít plnohodnotný život i s výrazným fyzickým omezením a zároveň o potřebě maximální péče, kterou je třeba věnovat sportem zatíženému tělu, které je již primárně oslabeno postižením.

Náš záměr

Znáte ty neosobní textové kazuistiky, které bývají předkládány na konferencích, v nichž se ztrácí osobnost a individualita člověka a které nás míjejí bez opravdového prožitku či zážitku? Tak ty u nás prosím nehledejte.

Přijďte poznat hodnotu a sílu regenerace na skutečných příbězích skutečných lidí!

Ve spolupráci je síla

Konference MFK je určena jak široké veřejnosti, tak odborníkům, jejichž spojujícím prvkem jsou různé formy terapie – nejen z řad fyzioterapeutů, ale také psychoterapeutů, ergoterapeutů, terapeutů ve wellness a fitness oborech.

Terapie je služba a péče, při které se rozvíjí úroveň porozumění, pozorování a motivace. Každý terapeut má různou představu o terapii a využívá při své práci různých nástrojů. Společným prvkem však zůstává klient a péče o něj. Naším záměrem je znovu spojovat obory, které se roztříštily, a navazovat vzájemnou mezioborovou komunikaci v zájmu a prospěchu péče o klienta.

Třetí konference MFK je místem setkání a propojení terapeutů různých odborností a zdůraznění důležitosti a nepostradatelnosti každého z nich.

Program 1.11.2015

14:00

Zahájení

GABRIEL

Filmový dokument

Vystoupení sólového akrobata

Sdílení

ADAM SEBASTIAN

Filmový dokument

Vystoupení sólového akrobata

Sdílení

Ještě něco navíc...

Regenerace programu MFK

Lenka Dusilová

Koncertní vystoupení

Závěr

16:00

Kulturní dům Mlejn

Letošní mezinárodní fyzioterapeutická konference se uskuteční v prostorách kulturního domu Mlejn v pražských Stodůlkách.

Adresa

KD Mlejn, o.p.s., Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Doprava

Metro B do stanice Luka a 7 min. pěšky nebo autobusem 174 do zastávky Kovářova.

Za podporu děkujeme našim partnerům

Partneři konference