O Nás

Autorkou metody MFK je fyzioterapeutka PaedDr. Martina Končalová. Soukromou fyzioterapeutickou praxi začala provozovat v roce 1994 a v průběhu několika let začala pracovat na vývoji metody MFK a společně s dalšími společníky z řad počítačových expertů postupně její novinky uvádí do praxe. V současné době působí nejen jako fyzioterapeutka, ale také lektorka kurzů metody MFK . MFK Centrum se sídlem na Praze 1 vybavilo Systemem MFK nejen několik poboček po České republice, ale také v zahraničí.


2012
Získali jsme dotaci od Evropské unie. Zahájili jsme projekt na podporu studentů a absolventů vysokých škol se zájmem o vědu a výzkum ve fyzioterapii.
2011
Uspořádali jsme Mezinárodní konferenci o MFK pod záštitou Akademie věd České republiky. Prezentovali jsme naši metodu v zahraničí na švédské klinice v Umeo. Tvorba a dokončení rozšířené verze softwaru pro MFK systém. Martina Končalová se stala spoluautorkou učebnice pro fyzioterapeuty od Antona Gutha „Vyšetřovací techniky v rehabilitaci“ – první popis metody MFK ve skriptech.
2010
Stěhujeme se do nového sídla firmy na Palackého č. 1. Křest knihy „Metoda MFK – informatika ve fyzioterapii“ s patrony Barborou Špotákovou, Petrem Břízou a Petrem Bergrem. Překlad knihy o metodě MFK do anglického jazyka. Přednášíme na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Psali o nás v časopise Atletika, v příloze deníku Právo, a navštívili jsme Snídani s Novou.
2009
Příprava knihy „Metoda MFK – informatika ve fyzioterapii“. Získání dotace od Evropské unie na podporu vzdělání fyzioterapeutů. Počátek proškolování 60ti fyzioterapeutů a pracovníků v regeneraci, které trvalo dva roky.
2008
Měření a výzkum biomechanických vlastností organismu se stalo důležitou součástí rozvoje našeho projektu. Medializace v časopise Atletika a deníku Sport.
2007
Výroba softwarové části MFK Systém - Psychosomatika mezioborové spolupráce s psychoterapeuty. Medializace v Hospodářských novinách.
2006
Rozšiřování aktivit. Provozovat soukromou praxi, tvořit software a provádět výzkum již není možné v jedné osobě. Založena společnost MFK Centrum, s. r. o. se sídlem Na Poříčí 16, Praha 1. S novými spolupracovníky mají připravované projekty větší dynamiku. Došlo k rozšíření spolupráce s více odborníky z různých profesí, grafické pojetí firmy zpracovala firma Atelier Ing. Miroslava Bochňáka. Tvorba loga společnosti, zápis ochranné známky MFK Centrum a MFK Systém. Vzniká potřeba sdružit pracovníky využívající počítačový program pod jednu značku – MFK Systém.
2002 - 2005
Prohlubování zkušeností s tvorbou softwaru pro diagnostiku pohybového aparátu a získávání praktických zkušeností s klienty metodou MFK.
2002
Výuka metody na Vyšší odborné škole PaedDr. Ilony Mauritzové v Plzni, sbírání zkušeností ve sportu z pohledu fyzioterapie (basketbal, hokej, volejbal, házená, fotbal, cyklistika, veslování, vzpírání, gymnastika, plavání, atletika). Fyzioterapie na pracovištích firmy. První větší medializace metody MFK (Česká televize – pořad Sama doma).
1996
Tvorba prvního počítačového programu se zaměřením na diagnostiku pacienta a následná individuální spolupráce s programátory, poznávání mezioborové spolupráce. Zápis ochranné známky MFK.
1994
Začátek provozování soukromé fyzioterapeutické praxe.