Školení

MFK centrum  je spojeno se školícím střediskem MFK Institute. Průběžně otevírá kurzy pro odborníky oborů profesionální medicíny, fyzioterapie, sportovních nebo regeneračních masáží a trenérství. Všichni úspěšní absolventi kurzů Metoda MFK získají Certifikát opravňující užívat System MFK.

Školení a termíny pro METODA MFK


Obsah semináře Metoda MFK® - informatika ve fyzioterapii

V části kurzu "Metoda MFK - Informatika ve fyzioterapii" se naučíte využívat diagnosticko-terapeutický software "MFK System" ve fyzioterapeutické praxi. Techniky a metody, které již ze své zkušenosti znáte, vám objasníme z jiného úhlu pohledu. Dozvíte se, jak se zorientovat v celém pohybovém systému člověka v kontextu problému, s kterým za vámi klient přišel. Naučíte se novému zápisu anamnézy a vyšetření, který vám ve velmi krátké době zobrazí přehlednou diagnostiku pohybového systému. Na obrazových projekcích vám objasníme, v jakém případě aplikovat konkrétní fyzioterapeutickou techniku.

Počítačový program vám pomůže při rozhodování, jak postupovat. Naučíte se také předávat informace o zdravotním stavu pacientovi tak, aby je snadno chápal a spolupracoval. Školení řídí fyziotera peut, probíhá jak formou teoretických přednášek, tak praktických ukázek.

  • Anamnéza – práce s počítačovým programem MFK System
  • Vyšetření – provedení svalového testu , práce s počítačovým programem MFK System
  • Diagnostika – práce a čtení map projekce svalového, kloubního, nervového, vnitřního systému , práce s počítačovým programem MFK System, teorie a praxe
  • Terapie – výběr vhodné terapeutické techniky-aplikace reflexních technik, teplo, chlad, ovlivnění trigger zon, masáž svalů, mobilizace, měkké techniky, elektroléčebné techniky-ultrazvuk, laser. Hodnocení aktuálního stavu pacienta – práce s počítačovým programem MFK System
  • Kontrola – ověření správnosti terapie a reakce na léčbu – práce s počítačovým programem MFK System