Školení

MFK Institut průběžně otevírá online kurzy pro odborníky oborů profesionální medicíny, fyzioterapie, sportovních nebo regeneračních masáží a trenérství. Všichni úspěšní absolventi kurzů Metoda MFK získají Certifikát opravňující užívat System MFK.


Obsah online vzdělávání Základy MFK® - informatika ve fyzioterapii

V části kurzu " Základy MFK - Informatika ve fyzioterapii" se naučíte využívat diagnosticko-terapeutický software "MFK System" ve fyzioterapeutické praxi. Techniky a metody, které již ze své zkušenosti znáte, vám objasníme z jiného úhlu pohledu. Dozvíte se, jak se zorientovat v celém pohybovém systému člověka v kontextu problému, s kterým za vámi klient přišel. Naučíte se novému zápisu anamnézy a vyšetření, který vám ve velmi krátké době zobrazí přehlednou diagnostiku pohybového systému. Na obrazových projekcích vám objasníme, v jakém případě aplikovat konkrétní fyzioterapeutickou techniku.

Počítačový program vám pomůže při rozhodování, jak postupovat. Naučíte se také předávat informace o zdravotním stavu pacientovi tak, aby je snadno chápal a spolupracoval. Vzdělávání řídí v praxi fyzioterapeut.

  • Anamnéza – práce s počítačovým programem MFK System
  • Vyšetření – provedení svalového testu , práce s počítačovým programem MFK System
  • Diagnostika – práce a čtení projekce nervového systému , práce s programem MFK System,praxe
  • Terapie – terapeutická technika-aplikace reflexních technik. Hodnocení aktuálního stavu pacienta – práce s programem MFK System
  • Kontrola – ověření správnosti terapie a reakce na léčbu – práce s programem MFK System