Vzdělávání rodičů terapeutů v kurzu Metoda MFK

MFK Centrum s.r.o. - nestátní zdravotnické zařízení- fyzioterapie a školící středisko pro vzdělávání fyzioterapeutů a pracovníků v regeneraci.

V období od 1.1.2015  - 31.10.2015 proběhl v MFK Centru projekt s názvem „Vzdělávání praxí pro rodiče terapeuty bez předchozí pracovní zkušenosti“. Byl konkrétně připraven pro cílovou skupinu rodiče na rodičovské/mateřské dovolené nebo vracející se po rodičovské/mateřské dovolené zpět do práce (do 2 let od ukončení rodičovské/mateřské dovolené) a osoby vracející se po péči o závislého člena rodviny na trh práce, rodiče samoživitelé s dětmi (do 15 let věku dítěte) s dosavadním vzděláním masér, kondiční specialista nebo fyzioterapeut. Obsahem projektu v trvání 10 měsíců byla realizace intenzivní výuky inovačního kurzu Metoda MFK pro 8 znevýhodněných osob v rozsahu 320 výukových hodin pro jednoho účastníka. Výstupem projektu byla zároveň tvorba vzdělávacích materiálů na DVD.


Zpracování anamnézy

Čtení diagnostických map – MFK System

Provedení Vyšetření – MFK System

Volba regeneračních a terapeutických technik – MFK System

Výhody kontroly pohybového systému – MFK System

Psychosomatika v praxi – MFK System